Rakaonline

New

9Sabuy รุ่น CSM003-SPO1

ราคาเต็ม 3000

ราคาพิเศษ 2300

รายละเอียด

  • นั่งสบาย
  • บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการนั่งนานๆ
  • ใช้บนเก้าอี้หรือในรถ
  • ปลอกถอดซักได้
  • memory foam แท้ 100 %
  • สินค้าแนะนำ