Rakaonline

New

Aconatic รุ่น AN-PAC07LA

ราคาเต็ม 8900

ราคาพิเศษ 7590

รายละเอียด

  • ขนาด 7,000 บีทียู
  • มีระบบระเหยน้ำในตัว
  • มีรีโมทคอนโทรล 
  • มีล้อทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
  • สินค้าแนะนำ