Rakaonline

New

Adonis รุ่น HB-320

ราคาเต็ม 9300

ราคาพิเศษ 6200

รายละเอียด

  • สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส
  • สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี
  • สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
  • สินค้าแนะนำ