Rakaonline

New

Aidata รุ่น GL006

ราคาเต็ม 590

ราคาพิเศษ 490

รายละเอียด

  • ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยข้อมือขณะใช้งานเมาส์
  • เจลจะรองรับข้อมือช่วยลดอาการปวดเมื่อยลดอาการกล้ามเนื้อตึงขณะใช้งาน
  • ทำความสะอาดง่าย
  • สินค้าแนะนำ